Visie en missie


De Stichting Battle4kids heeft als visie om vermaak, plezier en ontspanning in te zetten om de boodschap uit te dragen dat vele in onze samenleving - en in het bijzonder de kinderen in Nederland een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Stichting Battle4kids hanteert daarbij ook het motto “Waar elk kind wint” en gebruikt de slogan “via Kunst, Cultuur, Natuur, Sport en Educatie samen creëren en samen beleven" waarbij de evenementen breed kunnen worden opgezet maar waarbij het accent primair ligt bij de kinderen in Nederland. Deze onderwerpen zijn namelijk verbindende factoren in onze samenleving. Deze vormen kunnen een brug slaan om onze visie te kunnen bereiken. 
De missie van de Stichting is om Battle4kids in 2024 een labelnaam te laten zijn, waarbij elke burger weet dat de evenementen bedoeld zijn te creëren en samen te beleven en om te investeren in onze kinderen in Nederland. Lees ook in ons Visie en meerjarenbeleidsplan Battle4kids 2020. Met de opbrengsten van onze evenementen willen wij nieuwe projecten creëren, bestaande doelen na blijven streven en/of meer bekendheid genereren voor zeldzame kinderziekte(s) om zo meer wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van kinderziekte(s) te bevorderen. Het motto luidt bij ons:

‘Waar elk kind wint’

Het bestuur zal elk jaar op basis van de beschikbare capaciteit en financiële draagkracht besluiten welke evenementen aandacht zullen krijgen. Deze website is bij uitstek geschikt om als communicatiekanaal te dienen voor iedereen die betrokken is bij een evenement of een evenement wil volgen via nieuws, evenementen en/of social media. 

Wij willen het bedrijfsleven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en hun beleid heeft gericht op kinderen, in onze filosofie betrekken. Wij willen hen enthousiast maken om onze evenementen te sponsoren of zelfs (premium)- partner te worden. Met de kracht van ons netwerk, de steun van het bedrijfsleven, media en vrijwilligers kunnen wij met onze evenementen en jouw verhaal het verschil maken om stap voor stap onze visie te gaan bereiken. Alle hulp kunnen wij gebruiken.

Actueel nieuws

Nieuwe partner

Premium partner

SOCIALE MEDIA

Ontvang het laatste nieuws over Battle4Kids per mail

Vul hieronder uw naam en e-mailadres in

PREMIUM PARTNERS